Polityka prywatności

BEPLAN + BUILD prowadzi swoją stronę internetową pod adresem http://beplan.pl and http://beplan.co.uk (dalej nazywaną „Serwisem”). Ta strona ma na celu zapoznanie się Użytkowników z naszą polityką prywatności dotyczącą gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników, a także udostępniania Danych Osobowych pozyskiwanych od Użytkowników odwiedzających Serwis.

Dane Osobowe zebrane od Użytkowników mają na celu doskonalenie prowadzenia Serwisu.

Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przesyłanie informacji zgodnie z warunkami poniższej polityki prywatności.

Zbieranie i przetwarzanie danych

Podczas odwiedzin naszego Serwisu, możemy zbierać informacje wykorzystywane do ustalenia tożsamości Użytkownika. Dane identyfikujące odwiedzających to m.in. imię i nazwisko.

Dane logowania

Jak wiele innych witryn internetowych, zbieramy informacje wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu. Nasze serwery rejestrują takie dane jak adres IP Użytkownika, adres, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony Serwisu, czas i datę odwiedzin, czas spędzony na przegladaniu stron i inne statystyki.

Cookies

Plik cookie to niewielki plik, który usługa internetowa za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisuje na dysku komputera, mający na celu rozpoznanie użytkownika witryny internetowej. Jak wiele innych witryn internetowych, nasz Serwis wykorzytuje pliki cookie to zbierania informacji. Użytkownik może ustawić preferencje przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, ale to uniemożliwi mu korzystanie z pełnego wachlarza usług naszego Serwisu.

Bezpieczeństwo

Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Jednakże, ponieważ żadna transmisja danych przez Internet nie ma 100% gwarancji bezpieczeństwa, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych nam informacji i dane takie użytkownik udostępnia na własne ryzyko.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie dn. 05.06.2016 i pozostanie w mocy z wykluczeniem wszelkich przyszłych zmian w swoich zapisach, które będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na tej stronie.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie. Użytkownik zobowiązuje się do okresowego zapoznania się z polityką prywatności. Użytkowanie serwisu po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności jest jednoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika oraz ze zobowiązaniem się do przestrzegania zapisów.

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt.